Drong

Wie zijn wij?

Lasse Gillissen

Adviseur Stedelijk Water

Voor Lasse Gillissen was het al snel duidelijk dat zijn carrière de richting op ging van Watermanagement. Het maatschappelijk belang en het resultaat van elk project is een belangrijke motivatie voor Lasse. Tijdens zijn studie Watermanagement bij Hogeschool Zeeland is hij vooral onderzoek gericht te werk gegaan bij organisaties als Eviness en Nioz. Nu hij afgestudeerd is merkt hij dat het proces van ontwerp, de balans tussen haalbaarheid, resultaatgerichtheid en inventiviteit een belangrijke combinatie is. Bij Drong vond hij de kans om zich hier verder in te ontwikkelen. Sinds november 2018 versterkt hij dan ook hun team als Adviseur Stedelijk Water.

“We kunnen onze veiligheid  niet laten afhangen van standaardoplossingen terwijl onze omgeving constant aan het veranderen is”.

Zeker in deze tijd is het belangrijk om te kijken naar verbeteringen van de veiligheid en gezondheid van mens en milieu omtrent stedelijk water. Maar uiteindelijk is het minstens even belangrijk dat de oplossing ook in het te ontwikkelen gebied toegepast kan worden.

Perspectief voor de toekomst

In het stedelijk waterbeheer moet je resultaatgericht te werk gaan en tegelijkertijd kun je hier een brede theoretische achtergrond bij toepassen, vertelt Lasse. Het werkgebied, alleen al in Nederland, is enorm en dit biedt veel perspectief voor de toekomst. Wat hem vooral aanspreekt zijn de vraagstukken en kansen die hiermee gemoeid zijn. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met langere droogteperiode en intensieve regenval? Deze vraagstukken worden steeds relevanter en vereisen een integrale aanpak van het gehele stedelijk gebied. Vooral in Nederland is er veel kennis beschikbaar en is er ook veel motivatie om deze kennis naar een hoger niveau te tillen.

Watermanagement is een vakgebied waarin ik denk, en hoop, dat er de komende jaren veel verandering in gaat plaatsvinden. Hier kan ik een leven lang in blijven doorleren, aldus Lasse!

Vrije tijd

In zijn vrije tijd is Lasse altijd actief en nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen; hij kan dan ook een mooie lijst benoemen van alle sporten en hobby’s die hij een tijdje gedaan heeft en nog steeds beoefent. Zijn ambitie om constant te blijven leren is een levensmotto die hij graag nastreeft!

 

 
FHV_2947
Contact
l.gillissen@drong.nl
Social Media
Drong