Drong

Realisatie

Uitvoering

 

Realisatie

Uitvoering

Op het moment dat een project gerealiseerd wordt, verzorgt Drong directie en toezicht of het contractmanagement. We begeleiden de uitvoering en behartigen de belangen van onze klanten. Daarbij mag omgevingsmanagement niet vergeten worden. Daarom informeert Drong betrokkenen en geïnteresseerden en houdt hen op de hoogte en aangesloten. Ook blikken we alvast vooruit door aandachtspunten voor het beheer onder de loep te nemen.

Werkvelden