Drong

Ontwerp

Technische uitwerking

 

Ontwerp

Technische uitwerking

Nadat de haalbaarheid van het project uitgebreid is getoetst, kunnen bestaande ideeën verder worden uitgewerkt. De verantwoordelijkheid voor deze uitwerking kunt u volledig bij Drong neerleggen of met ons delen. Wanneer er een definitief ontwerp is, verzorgen we tot in detail uitgewerkt materiaal waarmee u het ontwerp aan derden kunt presenteren.

Werkvelden