Drong

Beheer

Onderhoud

 

Beheer

Onderhoud

Wanneer een project is afgerond, draagt Drong zorg voor het beheer. Alle details leggen wij voor u vast in een beheerplan. Zo weet u zeker dat er met alle aspecten rekening gehouden wordt en kunt u tijdig anticiperen op bijvoorbeeld onderhoudsvragen.

Werkvelden