Drong
 

Contractvorming

Aanbesteding

Contractvorming

Aanbesteding

Wanneer het ontwerp vastligt, volgt het opstellen van een technische werktekening. Drong adviseert u over de te volgen aanbestedingsprocedure en contractvorm, bij onderhoudscontracten en offerte aanvragen. Wij adviseren u, maar kunnen ook de volledige verantwoordelijkheid omtrent contractvorming op ons nemen.

Werkvelden