Drong
 

Stedelijk waterbeheer en rioolontwerp

Stedelijk waterbeheer en rioolontwerp

Stedelijk waterbeheer is in deze tijd, met de huidige klimaatverandering en vraagstukken, een belangrijk onderdeel van onze expertise. Drong heeft veel kennis en ervaring in huis om gedetailleerde waterstructuur- en waterhuishoudingsplannen op te stellen. Daarbij komt dat we gespecialiseerd zijn in stelselontwerp van riolen en het dynamisch doorrekenen van rioolstelsels. U kunt dan ook rekenen op gegrond advies waar u mee verder kunt, of waar wij mee verder kunnen. Want voor elke vorm van dienstverlening geldt dat wij dit geheel of gedeeltelijk van u over kunnen nemen.

Projectfases