Drong
 

Stedelijk waterbeheer en rioolontwerp

Stedelijk waterbeheer en rioolontwerp

Drong heeft veel kennis en ervaring in huis om gedetailleerde waterstructuur- en waterhuishoudingsplannen op te stellen. Daarbij komt dat we gespecialiseerd zijn in stelselontwerp van riolen en het dynamisch doorrekenen van rioolstelsels. U kunt dan ook rekenen op gegrond advies waar u mee verder kunt, of waar wij mee verder kunnen. Want voor elke vorm van dienstverlening geldt dat wij dit geheel of gedeeltelijk van u over kunnen nemen.

Projectfases