Drong
 

(Raam-) bestekken en bestekstekeningen

(Raam-) bestekken en bestekstekeningen

Drong kijkt graag verder dan de vraag, dat geldt ook voor het uitwerken van bestekken. Wij vinden het namelijk niet alleen van belang dat er invulling wordt gegeven aan alle relevante details, maar ook dat we een stap verder kijken. En daar nemen wij u graag in mee.

Projectfases