Drong
 

Landschapsinrichting

Landschapsinrichting

Bij Drong hebben we zowel oog voor omgeving als techniek, dat maakt dat we u ook kunnen adviseren over landschapsinrichting. Onze landschapsplannen zitten technisch goed in elkaar waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische en cultuurhistorische waarde. We gaan met u in gesprek en verzorgen een advies dat feilloos aansluit op uw wensen. Zo creëerden we bijvoorbeeld ecologische verbindingszones en denken we mee over de aanleg van parken, bruggen en vlonders.

Projectfases