Drong
 

Kostenramingen en kostenmanagement

Kostenramingen en kostenmanagement

Kosten vormen binnen elk project een belangrijke pijler. Zowel als het gaat om specifieke ramingen als het bewaken van kosten. Drong kan u ondersteunen bij keuzes op basis van kosten binnen de ontwerpfase. We berekenen wat de mogelijkheden en bijbehorende effecten zijn. Maar ook voor globale ramingen tot gedetailleerde directieramingen en voor het bewaken van de kosten tijdens de uitvoering van het project heeft u aan Drong een gedegen partner.

Projectfases