Drong
 

Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies

Voor ieder project geldt dat het belangrijk is om de haalbaarheid te bepalen, zowel technisch, financieel als juridisch. Van Drong kunt u voor alle aspecten een gedegen advies verwachten. We graven dieper en zoeken alles tot in detail voor u uit. Zo kunt u met een zeker gevoel het startsein voor de uitvoering van uw project geven.

Projectfases