Drong
 

Geïntegreerde contracten

Geïntegreerde contracten

UAV-GC contracten komen steeds vaker voor en bieden veel vrijheid aan aannemers. Misschien is het daardoor nog wel belangrijker dan voorheen om duidelijke kaders te scheppen waarbinnen aannemers kunnen bewegen. Ondanks het feit dat opdrachten vrijer worden, is het essentieel om vraagstukken volledig te doorgronden. Dat biedt alle partijen duidelijkheid en vormt de basis voor een gedegen invulling van projecten.

Projectfases