Drong
 

Detachering

Detachering

Drong heeft veel kennis en talent in huis en daar kunt u gebruik van maken! Wij detacheren vakmensen: projectleiders, werkvoorbereiders, tekenaars, ontwerpers, directievoerders, toezichthouders, etc. Ondersteuning op het gebied van omgeving en techniek dat u zekerheid biedt binnen al uw projecten.

Projectfases