Drong
 

Communicatieplannen en -begeleiding

Communicatieplannen en -begeleiding

Communicatie speelt binnen elk project een belangrijke rol. Dat geldt niet alleen voor de communicatie met direct betrokkenen, maar ook voor de communicatie met de volledige omgeving. Wanneer omwonenden, bedrijven en hulpinstanties tijdig worden geïnformeerd over én betrokken worden bij het project, kunnen eventuele problemen vroegtijdig opgelost worden en kan het project volgens planning worden uitgevoerd. Maar niet alleen voorafgaand aan het project moet er aandacht besteed worden aan communicatie met belanghebbenden. Om een goed verloop van het project te garanderen is een gedegen communicatie tijdens het gehele traject onmisbaar. Hierin kan Drong veel voor u betekenen. Wij werken dagelijks met diverse doelgroepen en weten hoe wij hen het beste kunnen bereiken en informeren. Hierover adviseren wij u in een gegrond adviesrapport.

Projectfases