Drong
 

Advisering contractvormen en aanbestedingsprocedures

Advisering contractvormen en aanbestedingsprocedures

Drong adviseert u over de te kiezen contractvorm en aanbestedingsprocedure. We hebben ruime ervaring met zowel traditionele als geïntegreerde contractvormen en bepalen samen met u welke variant het meest geschikt is voor uw project. Ook kunnen wij de volledige verantwoordelijkheid van de procedure op ons nemen. In beide gevallen geldt dat u zeker bent van een gedegen resultaat. Wij begrijpen dat het binnen aanbestedingsprocedures meestal draait om details en wet- en regelgeving. We bieden u daarom ook niet voor niets een gegrond advies, want alleen dan bent u zeker een gedegen resultaat.

Projectfases