Drong

Dat we doordrongen zijn van ons vak blijkt wel uit de mooie projecten waar we dagelijks aan werken. Op deze pagina vindt u aantal gerealiseerde projecten waarmee we u graag laten zien welke toegevoegde waarde Drong kan leveren. Want we laten u de kracht van doorgronden het liefst zelf ervaren. We houden namelijk niet van poespas. We zijn nuchter en doen gewoon wat we zeggen, maar wel met dat beetje extra. En dat blijkt uit de resultaten die we samen met onze klanten hebben behaald!

BRM Holzenbosch – fase 1

In Voorthuizen wordt de nieuwe woonwijk Holzenbosch gerealiseerd. Een nieuwbouwwijk welke ruim 325 woningen telt in verschillende typen en prijsklassen. Voor Gemeente Barneveld hebben wij de voorbereiding van het bouwrijp maken fase 1 uitgevoerd.   Lees verder »Bekijk project »

Reconstructie Hamburgerweg – Dirk Staalweg te Ermelo

Langs de zuidkant van het centrum van Ermelo ligt de Hamburgerweg, een gebiedsontsluitingsweg die binnen Ermelo een belangrijke functie heeft in de verkeersafwikkeling in oost-westrichting. Het kruispunt zal opnieuw worden ingericht. Hierdoor wordt zowel de verkeersveiligheid als ook de verkeersafwikkeling en de oversteekbaarheid voor fietsers van de Hamburgerweg verbeterd. Op 20 november zijn de werkzaamheden […] Lees verder »Bekijk project »

Inzet gewaardeerd!

Voor onze inzet voor de reconstructie van de infrastructuur t.b.v. de komst van de Midden Nederland Hallen hebben wij van de gemeente Barneveld een mooie cadeaubon ontvangen. Erg mooi om te zien dat net dat stapje extra en onze betrokkenheid zo gewaardeerd wordt! Lees verder »Bekijk project »

Startsein aanleg rotonde Hamburgerweg Ermelo door wethouder gegeven

Op maandag 5 oktober zijn de werkzaamheden aan de rotonde Hamburgerweg – Oude Telgterweg gestart. Onder toeziend oog van alle leerlingen van de Margrietschool gaf wethouder Jan van Eijsden dinsdag 6 oktober het officiële startsein. Na een druk op de gastoeter werd een deel van het asfalt gefreesd. Lees verder »Bekijk project »

Eerste bruggen herontwikkelingslocatie voormalige politieacademie Amsterdam bijna gereed

Waterbeleving in een hoogwaardige nieuwbouwlocatie in Amsterdam. Hiervoor is door Drong de gehele planvorming voor de buitenruimte verzorgd. Lees verder »Bekijk project »

Feestelijke opening revitalisering Doesburgse wijk Molenveld Zuid

Op 29 mei is de totale oplevering van de revitalisering van de wijk Molenveld Zuid in Doesburg door de buurt gevierd. Drong heeft voor dit project de herinrichting van de openbare ruimte verzorgt. Lees verder »Bekijk project »

Opstellen Raamovereenkomsten (OMOP) meerjarig onderhoud asfalt- en elementenverhardingen

Advisering over en opstellen van raamovereenkomsten op basis van overeenkomsten met open posten voor het meerjarig onderhoud van asfaltverhardingen en elementenverhardingen. Lees verder »Bekijk project »

Uitbreiding gemeentewerf Oude IJsselstreek

Het opslagterrein van de gemeentewerf van Oude IJsselstreek was in 2013 aan uitbreiding toe. Lees verder »Bekijk project »

Herontwikkelingsproject Ganskuijl te Amersfoort

Het gebied De Ganskuijl – Gasthuislaan in Amersfoort wordt in de komende jaren herontwikkeld en geherstructureerd. Drong Omgeving & Techniek verzorgt de voorbereiding van het openbaar gebied. Lees verder »Bekijk project »

Civieltechnische projectleiding en directievoering Gemeente Lingewaard

Detachering van een civieltechnisch projectleider / directievoerder voor diverse projecten in de gemeente Lingewaard. Lees verder »Bekijk project »

Detachering projectleider gemeente Ede

Projectleiding van het project Parklaan en advisering voor de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente Ede. Lees verder »Bekijk project »

Landschapspark De Schans te Westervoort

In Westervoort is nieuwbouwproject ‘De Schans’ ontwikkeld. Onderdeel van deze ontwikkeling is het herstellen van het voormalige verdedigingswerk in het gebied. Lees verder »Bekijk project »

Rioolreconstructie en herinrichting Bruntstraat, Neering Bogelstraat en Nijverheidsstraat te Terborg

Projectvoorbereiding van de rioolreconstructie en de herinrichting van drie woonstraten in de Achterhoekse plaats Terborg. Lees verder »Bekijk project »

Bouwrijp maken bedrijventerrein Arkerpoort te Nijkerk

Direct aan de A28 wordt in Nijkerk het bedrijventerrein Arkerpoort ontwikkeld. Gezien de prominente ligging wordt een hoge beeldkwaliteit nagestreefd. Lees verder »Bekijk project »

N315 – Needseweg

Drong Omgeving & Techniek heeft de volledige besteksvoorbereiding verzorgt voor de reconstructie van een deel van de N315 en de aanleg van een nieuwe rotonde. Lees verder »Bekijk project »

Reconstructie Coenensparkstraat, Contrescarp, spooronderdoorgang en Kruising IJsselkade – Stationsplein

Op basis van onze EMVI-inschrijving heeft Drong Omgeving & Techniek de voorbereiding mogen verzorgen voor het project ‘Reconstructie Coenensparkstraat, Contrescarp, spooronderdoorgang en Kruising IJsselkade – Stationsplein’. Lees verder »Bekijk project »

Herstructurering Vogelbuurt

In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek heeft Drong inmiddels de besteksvoorbereiding verzorgd voor 3 fases van de herstructurering.
De herinrichting van de openbare ruimte valt samen met het opknappen van bestaande woningen en realiseren van nieuwbouw. Lees verder »Bekijk project »

Herinrichting van Goghlaan en omgeving te Nijkerk

De Van Goghlaan en omliggende wegen zijn onderdeel van een wijk uit de jaren 60. De verhardingen zijn aan vervanging toe, de parkeergelegenheid voldoet niet meer aan de huidige parkeernormen en de groenstructuur binnen de wijk dient gerenoveerd te worden. Lees verder »Bekijk project »

Reconstructie Mooksebaan

De Mooksebaan is een van de twee gebiedsontsluitingswegen om Groesbeek te bereiken. Voor de grootschalige reconstructie van de bovengrondse infrastructuur heeft Drong de besteksvoorbereiding verzorgd. Lees verder »Bekijk project »

Rotonde Rijksstraatweg / Rijksstraatweg rotonde MFC

Voor de gemeente Geldermalsen heeft Drong Omgeving & Techniek de voorbereiding uitgevoerd voor een tweetal projecten.
De Rijksstraatweg vormt de verbindende factor tussen beide projecten Lees verder »Bekijk project »

Raambestek bouwrijp maken Bedrijventerrein A12 (BTA12)

Projectvoorbereiding van de uitbreiding van het bedrijventerrein BTA12 in Ede. Lees verder »Bekijk project »

Projectleiding aanleg glasvezelnetwerk gemeente Bussum

Namens de gemeente Bussum heeft Drong Omgeving & Techniek de projectleiding verzorgt voor aanleg van het glasvezelnetwerk van contractfase tot en met beheerfase. Lees verder »Bekijk project »

Herontwikkeling Orion te Amersfoort

Herontwikkeling van seniorenwoningen tot appartementengebouwen met ondergrondse parkeergarage en dekinrichting. Lees verder »Bekijk project »