Drong

Projecten

Uitwerking visie en verkeersplan Centrum Nijkerk

Projectgegevens

Omschrijving

Samen met de bewoners, winkeliers, bedrijven, investeerders, belangenorganisaties en de Gemeente Nijkerk wordt erop gestuurd om een nieuw verkeersplan uit te werken. Hiermee wordt verwacht de bereikbaarheid en bijkomende veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren.

 

Werkzaamheden

Drong verzorgt de benodigde ontwerpen voor de herinrichting van het centrum gebied van Nijkerk. Wij zullen ook onze rol spelen in de diverse benodigde informatiebijeenkomsten met alle belanghebbenden.

Aangezien het de herinrichting betreft van openbaar gebied binnen het oude centrum van Nijkerk zijn er veel partijen die graag een deel van het oude centrum terug willen zien in het nieuwe ontwerp. De uitdaging voor ons is om het nieuwe ontwerp af te stemmen op het oude en daarbij rekening te houden met alle belanghebbenden. We werken hierin samen met de landschapsarchitect die de belangrijke highlights aandraagt waar wij rekening mee dienen te houden.

Fotogallerij

  • Visualisatie Spoorstraat

  • Visualisatie Coltoflaan