Drong

Projecten

Uitbreiding gemeentewerf Oude IJsselstreek

Projectgegevens

Omschrijving

Het opslagterrein van de gemeentewerf van Oude IJsselstreek was in 2013 aan uitbreiding toe. Als tijdelijke oplossing was een deel van het braakliggende terrein aan de achterzijde van de werf al verhard met een puinverharding. Dit was echter niet voldoende voor het beoogde gebruik als tijdelijke opslag van snoei- en tuinafval. Hiervoor is het opslagterrein inmiddels voorzien van een vloeistofdichte betonverharding met scheidingswanden van betonnen stapelblokken.

Werkzaamheden

  • Uitwerking ontwerp opslagtermijn;
  • Opstellen kostenraming o.b.v. het definitief ontwerp;
  • Opstellen bestekstekeningen;
  • Opstellen RAW-bestek;
  • Opstellen directieraming.

Fotogallerij