Drong

Projecten

Stationslocatie Mijdrecht

Projectgegevens

Omschrijving

In opdracht van de Gemeente Ronde Venen hebben wij voor de ontwikkellocatie ‘Stationslocatie Mijdrecht’ de technische ondersteuning verzorgd ten behoeve van verkoop (concessiemodel) van de gronden aan een ontwikkelaar. Hiervoor hebben wij de gesprekken gevoerd met de nutspartijen en Waterschap.

 

Werkzaamheden

Ten behoeve van de uitvraag aan de ontwikkelaars hebben we onder andere een technisch programma van eisen opgesteld, gesprekken gevoerd met nutspartijen en waterschap en de ingediende plannen beoordeeld op de technische punten.

Voor Drong is het bijzonder dat we i.p.v. het uitwerken van het ontwerp dit keer de randvoorwaarden hebben opgesteld.

Fotogallerij