Drong

Projecten

Rotonde Rijksstraatweg / Rijksstraatweg rotonde MFC

Projectgegevens

Omschrijving

Drong Omgeving & Techniek heeft de besteksvoorbereiding verzorgt voor de projecten ‘Herinrichting en rioolreconstructie centrumgebied Geldermalsen’ en ‘Aanleg rotonde MFC en groot onderhoud Rijksstraatweg’.

Werkzaamheden

Het project ‘Herinrichting en rioolreconstructie centrumgebied Geldermalsen’ betrof een grootschalige rioolreconstructie en herinrichting. De werkzaamheden vonden plaats in het drukke centrumgebied van Geldermalsen dat tevens gebruikt wordt als zgn. “fruitroute”.
Om het verkeer een betere doorgang te laten vinden vanuit het centrum, is een volledige rotonde aangelegd tegen de rivierbedding van de Linge. Deze wordt gekenmerkt door een grote fruitkist in het middeneiland
Vanwege de werkzaamheden binnen de dijkzone, werd er een strakke planning gehandhaafd.
Inmiddels is het centrumgebied weer geopend voor verkeer.

Na het gereedkomen van de voorbereidingen voor het centrumgebied, zijn de voorbereidingen opgestart voor het project ‘Aanleg rotonde MFC en groot onderhoud Rijksstraatweg’.
Binnen deze reconstructie viel de reconstructie van een bestaande rotonde, groot onderhoud van asfaltverhardingen, een aansluitingen op het spoor en de aanleg van een nieuwe rotonde t.b.v. de ontsluiting van het nieuwe multifunctioneel centrum.

Fotogallerij