Drong

Projecten

Rioolreconstructie en herinrichting Bruntstraat, Neering Bogelstraat en Nijverheidsstraat te Terborg

Projectgegevens

Omschrijving

De Industrieweg in Terborg en de woonstraten hieromheen worden door de gemeente Oude IJsselstreek voorzien van een gescheiden rioolstelsel en opnieuw ingericht. Als onderdeel van deze totale ombouw van het rioolstelsel en revitalisering van het gebied heeft Drong de projectvoorbereiding verricht voor de woonstraten Bruntstraat, Neering Bogelstraat en Nijverheidsstraat.

Werkzaamheden

  • Opstellen voorlopig en definitief ontwerp;
  • Opstellen presentatietekeningen en deelname bewonersavond;
  • Opstellen kostenraming o.b.v. het definitief ontwerp;
  • Opstellen bestekstekeningen;
  • Opstellen RAW-bestek;
  • Opstellen directieraming.

Fotogallerij