Drong

Projecten

Rioolontwerp Rijnvliet en Leeuwesteyn Utrecht

Projectgegevens

Omschrijving

Leidsche Rijn is het grootste nieuwbouw en Vinexproject van Nederland. Tot 2025 worden hier 31.000 woningen gebouwd voor ongeveer 100.000 mensen. Daarnaast worden er ca. 40.000 werkplekken gerealiseerd.

Rijnvliet en Leeuwesteyn zijn een van de wijken die binnen het project gerealiseerd worden.

De wijk Rijnvliet grenst direct aan de rijkswegen A2 en de A12. De wijk wordt gekenmerkt door schiereilanden in een waterrijke buurt en een ruime opzet. Rijnvliet wordt verdeeld in vier kleinere deelplannen waarbinnen totaal ca. 1000 woningen worden gerealiseerd. De ondergrondse infrastructuur wordt ondanks de waterpartijen zoveel mogelijk met elkaar verbonden om extra rioolgemalen te voorkomen.

De wijk Leeuwesteyn grenst direct aan de A2 landtunnel en het Amsterdam Rijnkanaal en geeft plaats aan ca 950 tot 1100 woningen. De onlangs gerealiseerde Daphne Schippersbrug verbindt deze nieuwe wijk met het “oude” Utrecht.

Kenmerkend binnen deze wijk zijn de smalle stegen en brede lanen. Daarnaast wordt het hoogteverschil van ca. 8 meter tussen het Willem Alexanderpark en het A’dam Rijnkanaal opgevangen in deze wijk door terrassen, trappen en hellingbanden
Het hoogteontwerp gaf niet alleen een uitdaging voor de openbare ruimte, maar ook voor het rioolontwerp waarbij rekening gehouden moet worden met afschot, dekking, aansluitingen, etc. en de aansluiting van het HWA systeem op de A’dam Rijnkanaal.

Werkzaamheden

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Drong het rioolontwerp voor Rijnvliet Zuid en de volledige wijk Leeuwesteyn verzorgd.

Fotogallerij