Drong

Projecten

Rioolberekening Weesperwerf

Projectgegevens

Omschrijving

Weesperwerf is een nieuwbouwlocatie waar 83 woningen en 30 studioappartementen worden gerealiseerd. Het gebied is gelegen aan de Vecht te weesp. Daarom gekozen om het gebied een uitstraling te geven van een havengebied waarbij de woningen een impressie geven van oude pakhuizen. Rondom het gebied is aandacht geweest voor het realiseren van voldoende parkeervoorziening.

Aannemersbedrijf Roseboom heeft Drong gevraagd om het ontwerp van de riolering verder uit te werken en vervolgens te onderbouwen met een dynamische berekening. Deze berekening is tevens gebruikt voor het toetsen van het functioneren van de bergingsvoorzieningen.

Werkzaamheden

In het gehele gebied is een gescheiden stelsel ontworpen. Het hemelwaterstelsel voert gedeeltelijk af op de watergang. Daarnaast is de parkeerplaats aan de noordzijde aangepast zodat deze bij extreme neerslag onder water kan lopen zonder dat hierbij overlast ontstaat.

Het ontwerp HWA-stelsel is dynamisch berekend, waarbij ook is gekeken naar de effecten bij neerslaggebeurtenissen tot wel 90mm per uur. Ook het functioneren van de parkeerplaats als waterberging is meegenomen in de berekening.  Onderdeel hiervan was het dimensioneren van een geknepen doorlaat om de parkeerplaats enkel te vullen bij extreme neerslag.

Rond en op afstand van het projectgebied is oppervlaktewater uitgebreid om te voorzien in extra waterberging. de dimensionering is hiervan getoetst.

De rioolberekening omvat:

  • Ontwerpen van een gescheiden stelsel, inclusief het dimensioneren van de noodoverloop
  • Maken van een dynamische berekening van het HWA-stelsel
  • Het berekenen en toetsen van water op straat situaties
  • Beoordelen van het functioneren en dimensionering van de bergingsvoorzieningen

 

Fotogallerij