Drong

Projecten

Rioolberekening ROVC Ede

Projectgegevens

Omschrijving

Op de plek aan de Galvanistraat te Ede waar in 2018 de Technische school van opleidingsinstituut ROVC afbrandde, wordt nu een geheel nieuwe school gebouwd. Uniek bij deze school wordt de mogelijkheid voor training en opleiding voor installatietechniek voor 7 klimaat technologieën.

Rondom het gebouw wordt een parkeerterrein en een park aangelegd. Drong kwam voor de uitdaging te staan om het hemelwater binnen het terrein van ROVC te bergen. Hiervoor zijn verscheidene bergingsvoorzieningen ter hoogte van het parkeerterrein toegepast. De geringe ruimte en aanwezigheid van bestaande bomen met een stamdiameter tot wel xx cm maakte de inpassing van dit systeem een interessante puzzel.

 

Werkzaamheden

Drong heeft een IT-stelsel in de parkeerplaats ontworpen. Het stelsel voorziet in berging voor zowel de parkeerplaats als het nieuwe gebouw. Om voldoende berging te creëren binnen het gebied zijn ook bovengrondse bergingsvoorzieningen gerealiseerd.

Het ontwerp van het IT-stelsel is getoetst en geoptimaliseerd aan de hand van een dynamische berekening.

Naast het toepassen van een IT-stelsel zijn grasbetontegels in de parkeervakken toegepast. De parkeervakken aan de buitenzijde van het gebied zijn verlaagd aangelegd zodat ook op maaiveld tijdelijk hemelwater geborgen kan worden.

In het park binnen het gebied is een wadi ontworpen die vanuit het IT-stelsel gevuld wordt.

De rioolberekening omvat:

  • Ontwerpen van het IT-stelsel en overige bergingsvoorzieningen
  • Maken van een dynamische berekening van het IT-stelsel
  • Toetsen van de bergingsvoorzieningen aan de hand van de bergingseis
  • Beoordelen van het hydraulisch functioneren van de waterhuishouding

 

Fotogallerij