Drong

Projecten

Reconstructie Stadswal Huissen

Projectgegevens

Omschrijving

In opdracht van Gemeente Lingewaard hebben wij aan de reconstructie van de kruising Karstraat-Stadswal-Gochsestraat-Polseweg in Huissen gewerkt. Het doel van de aanpassingen is het verbeteren van de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid binnen de bestaande ruimte. Hiervoor hebben wij het schetsontwerp uitgewerkt tot een bestek, wij hebben de aanbestedingsprocedure begeleid en het werkbestek opgesteld.

Werkzaamheden

Drong heeft voor dit project verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder;

  • Verzorgen van de voorbereiding en het bestekontwerp
  • Kostenraming en kostenmanagement
  • Advisering rondom de contractvorming en aanbesteding
  • Verkeerskundig advies en ontwerp
  • Leveren van presentatietekeningen en visualisaties