Drong

Projecten

Reconstructie N319

Projectgegevens

Omschrijving

De Provincie Gelderland is voornemend de N319  te reconstrueren d.m.v. verschillende werkzaamheden. Beide wegen, welke de verbinding leggen tussen Ruurlo en Groenlo, zullen hierdoor grootschalig worden aangepakt. Het asfalt is nodig aan vervanging toe en ook de verlichting en bewegwijzering worden vervangen. Daarnaast zal er onderhoud worden gepleegd aan diverse kunstwerken zoals duikers.

Drong heeft de opdracht gekregen om voor dit project de besteksvoorbereiding uit te voeren.

 

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: Het inventariseren en analyseren van de opdracht, het verzorgen van de tekeningen t.b.v. benodigde onderzoeken, het opstellen van het DO, het verwerken en adviseren in de benodigde maatregelen, het opstellen van de bestekstekeningen, RAW-bestek, kostenramingen en nota van inlichtingen.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden vanaf medio 2019 worden uitgevoerd.

Fotogallerij