Drong

Projecten

Reconstructie Mooksebaan

Projectgegevens

Omschrijving

De Mooksebaan is een van de twee gebiedsontsluitingswegen om Groesbeek te bereiken. Voor de grootschalige reconstructie van de bovengrondse infrastructuur heeft Drong de besteksvoorbereiding verzorgd.

Werkzaamheden

Drong heeft voorafgaand aan de voorbereiding het communicatietraject verzorgd naar de belanghebbende bedrijven en mogelijke knelpunten geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens heeft Drong een communicatieplan opgesteld, dat als bijlage bij het RAW bestek is gevoegd.

Al snel bleek dat de gemeente de huidige inrichting niet meer terug wilde hebben en een fraaiere uitstraling gewenst was.
Het bleek een flinke uitdaging om het gewenste profiel binnen de beschikbare ruimte te plaatsen. Hiervoor heeft Drong diverse alternatieven uitgewerkt en voorzien van de benodigde rijcurves.
Dit heeft geresulteerd in een hoofdrijbaan met gescheiden rijstroken, fiets- en voetpaden van gebakken klinkers en hagen langs de rijbaan.

Ook voor de fasering heeft Drong het faseringsplan en de omleidingsroutes uitgewerkt.

Voor de uitvoering was een strakke tijdsplanning per fase gesteld i.v.m. de carnaval en de herdenkingen en ervoor te zorgen dat belanghebbenden zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Fotogallerij