Drong

Projecten

Reconstructie Hamburgerweg – Dirk Staalweg te Ermelo

Projectgegevens

Omschrijving

Langs de zuidkant van het centrum van Ermelo ligt de Hamburgerweg, een gebiedsontsluitingsweg die binnen Ermelo een belangrijke functie heeft in de verkeersafwikkeling in oost-westrichting. Het kruispunt zal opnieuw worden ingericht. Hierdoor wordt zowel de verkeersveiligheid als ook de verkeersafwikkeling en de oversteekbaarheid voor fietsers van de Hamburgerweg verbeterd.

Op 20 november zijn de werkzaamheden gestart om dit kruispunt te reconstrueren en dit zal waarschijnlijk drie weken in beslag nemen.

Werkzaamheden

Drong heeft voor de Gemeente Ermelo verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder;

  • Verzorgen van de voorbereiding en het bestekontwerp
  • Kostenraming en kostenmanagement
  • Advisering rondom de contractvorming en aanbesteding
  • Het begeleiden van de communicatieplannen
  • Directievoering en toezicht