Drong

Projecten

Reconstructie Frieswijkstraat Nijkerk

Projectgegevens

Omschrijving

De reconstructie van de Frieswijkstraat in Nijkerk maakt onderdeel uit van de herinrichting van het centrumgebied van Nijkerk. Het projectgebied bestaat uit het deel van de Frieswijkstraat tussen het stadscentrum en de Callenbachstraat.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Drong bestonden uit het verzorgen van het bestek en uitvoeringstekeningen, het opstellen van een rioolontwerp en het begeleiden van de aanbesteding op EMVI. De Frieswijkstraat is een van de belangrijkste wegen naar het centrum van Nijkerk. Ten behoeve van de uitvoering hebben wij daarom een EMVI uitvraag opgesteld om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden voor de herinrichting zijn inmiddels afgerond.

Fotogallerij