Drong

Projecten

Raambestek bouwrijp maken Bedrijventerrein A12 (BTA12)

Projectgegevens

Omschrijving

Tussen de Rijkswegen A12 en A30 is het bedrijventerrein ‘BTA12’ gelegen. Gemeente Ede heeft Drong Omgeving & Techniek ingehuurd voor de besteksvoorbereiding van het noordelijk deel van dit bedrijventerrein.

Werkzaamheden

Vanwege de gefaseerde verkoop van de kavels, is gekozen voor een overeenkomst met open posten. Door middel van deelopdrachten wordt, afhankelijk van de verkoop, een deel van het bedrijventerrein bouw- en woonrijp gemaakt.

Om korte lijnen te houden tussen ons en de opdrachtgever, heeft onze werkvoorbereider een deel van het werk intern bij de gemeente Ede uitgevoerd. Hierdoor kon een optimale planning behaald worden.

Fotogallerij