Drong

Projecten

Projectleiding aanleg glasvezelnetwerk gemeente Bussum

Projectgegevens

Omschrijving

De gemeente Bussum heeft Drong Omgeving & techniek ingehuurd voor de projectbegeleiding van de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Bussum.

Omdat Bussum voor het grootste deel stedelijk gebied betreft, heeft de aanleg een grote impact op aanwonenden en het centrumgebied.

Werkzaamheden

Drong heeft het volledige traject verzorgt van het opstellen van de benodigde beleidsregels en verordeningen, de interne communicatie met andere afdelingen en samenloop met andere projecten, het bepalen van de locaties voor de verdeelstations (Points of Presence) tot de projectleiding in de uitvoering.

Na het gereedkomen van de aanleg heeft onze projectleider de beheersfase uitgewerkt in de vorm van garantietermijnen, planning van opleveringen, en de benodigde vergoedingen voor

Na het gereedkomen van de aanleg heeft onze projectleider de planning opgesteld en benodigde financiën voor de garantietermijnen en het beheer van het straatwerk zodat dit overgedragen kon worden naar de wegbeheerder.

Fotogallerij