Drong

Projecten

Herontwikkeling Orion te Amersfoort

Projectgegevens

Omschrijving

Waar voorheen enkele seniorenwoningen stonden, staan nu 4 woontorens met een zorgcentrum op de begane grond, een parkeerkelder met daktuin en een binnenterrein met parkeergelegenheid en recreatiemogelijkheden.
Onder de openbare parkeerplaatsen bevindt zich een infilltratieveld van kunststof “krukjes”. Doordat hier een betonvloer op is gestort, is het bestand tegen regulier verkeer.

Werkzaamheden

In opdracht van de Alliantie Ontwikkeling heeft Drong Omgeving & Techniek de projectvoorbereiding en besteksvoorbereiding verzorgt voor het bouw- en woonrijp maken van het binnenterrein en de inrichting van het parkeerdek.

Voorafgaand aan de bouw van de woontorens, is het binnenterrein bouwrijp gemaakt. De kabels en leidingen zijn verlegd en een deel van de nieuwe riolering is aangebracht. Drong heeft hiervoor de projectbegeleiding verzorgt.

Tijdens de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken en de dekinrichting heeft Drong de toezicht en directie UAV verzorgt. De beperkte bewegingsruimte voor zowel de bouwaannemer als de civiele aannemer heeft de nodige uitdagingen gekost in planning en fasering. Het resultaat mag er wezen!