Drong

Projecten

Opstellen Raamovereenkomsten (OMOP) meerjarig onderhoud asfalt- en elementenverhardingen

Projectgegevens

Omschrijving

Drong heeft jarenlange ervaring met het opstellen van raamovereenkomsten voor het meerjarig onderhoud van asfaltverhardingen en elementenverhardingen. Doordat wij voor diverse gemeenten na het aflopen van de looptijd de overeenkomsten geactualiseerd hebben, hebben wij de ervaringen meegenomen waardoor onze overeenkomsten steeds verder zijn ontwikkeld.

Werkzaamheden

Naast het opstellen van de OMOP’s adviseren wij de opdrachtgevers bij het opstellen van de onderhoudsmaatregelen en de bijbehorende deelopdrachten en voeren wij directie en toezicht op de uitvoering hiervan.

Wij hebben ervaring met het innovatief aanbesteden van OMOP’s met toepassing van de EMVI-prestatiemeter en het gunnen op basis van eenheidsprijzen door toepassing van de Bandbreedte-methode.