Drong

Projecten

Onderhoudspad IJsseldijk Zutphen

Projectgegevens

Omschrijving

Voor de Gemeente Zutphen hebben we asfaltonderhoud uitgevoerd op enkele fietspaden die aansluiten op het onderhoudspad van het Waterschap. Hiervoor diende een reconstructie te worden ontworpen welke wij hebben gerealiseerd.

 

 

Werkzaamheden

De opdracht omvat het inventariseren en opstellen van bestek en uitvoeringstekeningen. We hebben de aanbesteding begeleidt en tijdens de uitvoering van de opdracht hebben we namens het Waterschap de toezicht en directievoering verzorgd.

De werkzaamheden grensde direct aan de kruising van de IJsel en het Twente Kanaal. Om toegang voor de onderhoudsvoertuigen mogelijk te maken, zijn er onder de bovenloop kraan van de staalfabriek keerwanden langs het toegangspad in het dijklichaam gemaakt.

Fotogallerij