Drong

Projecten

N315 – Needseweg

Projectgegevens

Omschrijving

Drong Omgeving & Techniek heeft de volledig voorbereiding verzorgt voor het project N315 – Needseweg.

Werkzaamheden

Het project betreft een onderdeel van de grootschalige reconstructie van de N315. Daarnaast is de gemeente Berkelland bezig met diverse reconstructiewerkzaamheden waardoor ook de aansluiting op de provinciale weg wijzigt.
Door de bouw van de nieuwe Friesland Campina fabriek in Borculo, wordt tevens extra verkeersbelasting verwacht, waardoor de verhardingen in goede conditie moeten verkeren.

Het project omvat:

  • Verwijderen van de bestaande rotonde op de N315
  • Verwijderen van de Needseweg
  • Aanpassen van het tracé van de N315 t.b.v. de nieuwe aansluiting van de ontsluitingsweg van Borculo
  • Aanleg nieuwe ontsluitingsweg Borculo
  • Reconstructie / asfaltonderhoud N315

Fotogallerij