Drong

Projecten

Laren Regenklaar

Projectgegevens

Omschrijving

Gemeente Laren heeft de doelstelling om in 2025 bestand te zijn tegen hevige regenbuien. Wanneer er hevige regen valt loopt het riool snel vol wat schade aan woningen tot gevolg kan hebben en dit wil Gemeente Laren voorkomen.

Voor dit project heeft de gemeente een team samengesteld en hier is een Masterplan uit voort gekomen. De komende jaren wordt er aan de uitvoering gewerkt. Meer informatie is te vinden op:

https://www.larenregenklaar.nl/Masterplan_Regenklaar

 

Werkzaamheden

Drong is gevraagd om toezicht te houden op verschillende onderdelen van Laren Regenklaar.

 

Fotogallerij