Drong

Projecten

Landschapspark De Schans te Westervoort

Projectgegevens

Omschrijving

In Westervoort is nieuwbouwproject ‘De Schans’ ontwikkeld. Onderdeel van deze ontwikkeling is het herstellen van het voormalige verdedigingswerk in het gebied. Om de vereiste beeldkwaliteit tijdens de voorbereiding en uitvoering te behalen is een projectteam samengesteld waarbinnen onze engineers nauw samenwerkten met de landschapsarchitect en projectleider van Greenengineers Het dagelijkse contact tussen de landschapsarchitect en de engineer heeft geresulteerd in een uitstekende verhouding tussen beeldkwaliteit en technische en financiële haalbaarheid.

Werkzaamheden

  • Opstellen van de bestekstekeningen op basis van het beeldkwaliteitsplan;
  • Advisering en detaillering van grondkerende en vlonder constructies en overige inrichtingselementen;
  • Opstellen kostenramingen en advisering met betrekking tot kostenbesparingen;
  • Opstellen van de aanbestedingsstukken op basis van een RAW-bestek met gunningscriterium ‘Economisch meest voordelige inschrijving’.

Fotogallerij