Drong

Projecten

Julianaplein Barneveld

Projectgegevens

Omschrijving

Aan het Julianaplein in Barneveld bouwt Woningstichting Barneveld 40 nieuwe betaalbare woningen. De oude woningen, welke begin 2017 zijn gesloopt voldeden bouwtechnisch en qua leefbaarheid niet meer aan de eisen van de huidige tijd. In opdracht van de Woningstichting Barneveld heeft Drong het terrein bouwrijp gemaakt.

Op 5 april was het moment daar en is de bouw van de nieuwe woningen van start gegaan. Na de speeches van wethouder De Kruijf, Nikkels Bouwbedrijf en Woningstichting Barneveld is op koninklijke wijze een mooi printbeeld onthuld van de poort naar het plein.

Naar verwachting zullen de woningen tussen eind 2018 en begin 2019 worden opgeleverd.

 

 

 

 

 

Werkzaamheden

Fotogallerij