Drong

Projecten

Hogekwartier veld 3, 4, 5, 6, 7-8

Projectgegevens

Omschrijving

Ten oosten van het centrum van Amersfoort, net over het Valleikanaal, aan weerszijden van de Hogeweg, liggen de wijken Liendert en Schuilenburg. Dit gebied rondom de Hogeweg is het Hogekwartier.

De Gemeente Amersfoort en woningcorporatie De Alliantie werken samen aan de vernieuwing van het Hogekwartier waar in totaal circa 400 huurwoningen en circa 430 koopwoningen worden gerealiseerd. Daarnaast komt er nog eens circa 600 m2 bedrijfsruimte. De eerste nieuwbouwwoningen zijn inmiddels opgeleverd en bewoond.

 

 

Werkzaamheden

Hogekwartier veld 5:

In opdracht van de Alliantie Ontwikkeling hebben wij het ontwerp, bestek en tekening gemaakt voor zowel de daktuin als de openbare inrichting. Hiernaast ook het toezicht gehouden op de werkzaamheden.

De bouw van de woontorens is door Lithos bouw & ontwikkeling uitgevoerd. De aannemer van de daktuin en het openbaargebied is De Koninklijke Ginkel Groep.

Dit project is december 2020 opgeleverd.

Hogekwartier veld 6:

In opdracht van de Alliantie Ontwikkeling hebben wij het ontwerp, bestek en tekening gemaakt voor zowel de daktuin als de openbare inrichting. Hiernaast ook het toezicht gehouden op de werkzaamheden.

De bouw van de woontorens is door Koopmans Bouw uitgevoerd. De aannemer van de daktuin en het openbaargebied is De Koninklijke Ginkel Groep.

Momenteel wordt de daktuin gerealiseerd.

Hogekwartier veld 7-8:

In opdracht van de gemeente Amersfoort hebben we de bestek en tekening gemaakt voor de daktuin en het openbaargebied. Daarnaast hebben we ook opdracht gekregen voor de toezicht op de werkzaamheden. De aannemer die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project is Wernsen B.V.

 

Fotogallerij