Drong

Projecten

Herstructurering Vogelbuurt

Projectgegevens

Omschrijving

De gemeente Oude IJsselstreek en woonstichting Wonion werken aan de grootschalige herstructurering van de Vogelbuurt in Ulft.

Werkzaamheden

In de plaats van verschillende verouderde woonblokken wordt nieuwbouw gerealiseerd, bestaande woningen worden volledig opgeknapt en verduurzaamd waarbij woningen een compleet nieuwe “look” krijgen.
Ook de volledige openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Wegen worden ingericht volgens de nieuwe normen, sprekende verhardingen in onderscheidende kleuren worden aangebracht en het bestaande gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel.
Karakteristieke bomen worden zoveel mogelijk ingepast in de nieuwe situatie en nieuw groen wordt aangeplant waar mogelijk.
Drong heeft inmiddels de volledige besteksvoorbereiding verzorgt voor de fases 1, 2 en 4.