Drong

Projecten

Herinrichting oversteek Brinklaan

Projectgegevens

Omschrijving

Vanuit de Gemeente Gooise Meren is de vraag ontstaan om in het centrum van Bussum de Brinklaan opnieuw in te richten.

 

Werkzaamheden

Drong heeft de herinrichting van het centrum gebied en de verkeersvisie uitgevoerd. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd betreft het verzorgen van de bestek en uitvoeringstekeningen in samenspraak met de stedenbouwkundige. Tijdens de uitvoering hebben wij ook de toezicht en de directievoering verzorgd.

Een bijzonder aspect van dit project is dat dit gedeelte van de Brinklaan een voetgangers gebied betreft waarin zich tevens enkele terrassen bevinden. Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken hebben we op basis van EMVI de aanbesteding verzorgd.

Tevens is de kruising onderdeel van de doorgaande route voor verkeer en OV. In samenspraak met de opdrachtgever is een doordachte planning en fasering opgesteld.

Fotogallerij