Drong

Projecten

Grote belangstelling informatiebijeenkomst Valleipark Leusden

Projectgegevens

Omschrijving

Op 25 juni zijn de plannen voor de inrichting van het openbare gebied en de Ecologische Verbindingszone langs het Valleipark in Leusden gepresenteerd. De bijeenkomst was ingericht als informatiemarkt waarbij ook het project ‘Grebbelinie’ door de gemeente is gepresenteerd.

www.valleipark.nl

Werkzaamheden

  • Opstellen rioleringsplan en afwateringsontwerp
  • Opstellen inrichtingsplannen nieuwe woonwijk
  • Opstellen diverse kostenramingen
  • Definitief ontwerp en bestekvoorbereiding ecologische verbindingszone
  • Bestekvoorbereiding bouwrijp maken en woonrijp maken (meerdere fases)

Fotogallerij

Bestanden

» Presentatietekening Valleipark