Drong

Projecten

Fietstunnels Doornsteeg

Projectgegevens

Omschrijving

Doornsteeg is een gebied ten westen van Nijkerk en wordt globaal omsloten door de A28, de N301 en enkele ontsluitingswegen. Om te kunnen voorzien in de stijgende vraag naar woningen, heeft de gemeente Nijkerk Doornsteeg aangewezen als een gebied waar nieuwbouw gerealiseerd kan worden.
In 2016 is er gestart met het bouwrijp maken van Doornsteeg fase 1A. Het volledige project omvat de bouw van 1000 tot 1200 woningen. Onderdeel van het woningbouwproject is de realisatie van een tweetal fietstunnels om de bereikbaarheid en veiligheid voor fietsers te waarborgen. Eén tunnel bevindt zich ter hoogte van de rotonde Arkemheenweg en de tweede tunnel kruist de provinciale weg N301 / Ambachtsstraat.

Omdat er diverse vrijheden in het ontwerp aanwezig waren, is gekozen voor een geïntegreerd contract in de vorm van UAV-GC.

De aanleg van de fietstunnels zal worden gerealiseerd door Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere. Meer informatie over de uitvoering van het project is te vinden op hun projectpagina. Het ontwerp is afkomstig van architect wUrck uit Rotterdam.

Werkzaamheden

Drong heeft voor de gemeente de eerste haalbaarheidsstudies uitgevoerd om te onderzoeken of het qua ruimtegebruik mogelijk is om deze tunnels te realiseren. Dit heeft onder andere geresulteerd in enkele 3D impressies om de beeldvorming voor de omgeving te verduidelijken. Daarnaast heeft Drong de volledige contractvoorbereiding en de aanbestedingsprocedure verzorgd. In februari 2018 heeft de aanbesteding op basis van criterium ‘Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding’ plaatsgevonden en inmiddels verzorgen wij hier samen met de gemeente het contract- en technisch management voor.

Fotogallerij

Video's

Voorbereiding en contractmanagement fietstunnels Doornsteeg

Bestanden

»
»