Drong

Projecten

De Rozetten

Projectgegevens

Omschrijving

De Rozetten zijn onderdeel van een woonwijk in Volendam die eind jaren 60 is gerealiseerd. Uit rioolinspecties is gebleken dat een vervanging of renovatie van het huidige rioolstelsel noodzakelijk was. De riolering van één van de Rozetten is reeds gerenoveerd. Bij de uitvoering van de renovatie zijn veel problemen aan het licht gekomen vanwege het uitvoeren van werkzaamheden in achterpaden.

Vanwege deze uitdagingen in het projectgebied heeft de gemeente Edam-Volendam besloten om een bouwteam te vormen ter voorbereiding op de rioolrenovatie van de overige twee rozetten. De gemeente heeft Drong gevraagd voor ondersteuning van de aanbestedingsfase voor het bouwteam.

Werkzaamheden

Aan de hand van de inspectiebeelden en de ervaringen van de rioolrenovatie van het eerste Rozet is een maatregelenkaart opgesteld. Hiertoe behoorde niet alleen de relingingswerkzaamheden, maar ook het aanbrengen van meer verbindingen, het saneren van overstortputten, en het aanbrengen van Drainage. Hiervoor is tevens een raming opgesteld.

Op basis van de maatregelenkaart is de uitvraag voor het bouwteam geformuleerd. Hiervoor zijn de bijbehorende aanbestedingsdocumenten opgesteld.

Drong heeft in samenwerking met de gemeente de inschrijvingen voor de aanbesteding van het bouwteam verzorgd. De werkzaamheden omvatten:

Opstellen van een maatregelenkaart
Opstellen van de staat van werkzaamheden en de bijbehorende raming
Opstellen van de aanbestedingsdocumenten ten behoeve van bouwteam
Het beoordelen van de plannen van aanpak van de inschrijvers op basis van EMVI criteria

Fotogallerij