Drong

Projecten

CPO Groene Zoom

Projectgegevens

Omschrijving

In opdracht van CPO Groene Zoom heeft Drong de besteksvoorbereiding verzorgd voor het woonrijp maken van het CPO Project. Hierbij hebben wij in samenspraak met de gemeente Harderwijk de toekomstige bewoners bijgestaan in het geven van technische adviezen, kostprijsindicaties en materiaaltoepassingen.

Nadat het werk gegund is aan aannemer Hoornstra Ophof Infra bv, heeft Drong ook de directievoering en toezicht mogen verzorgen.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn momenteel volop in uitvoering en worden naar verwachting ook dit jaar nog opgeleverd. De aanplant van het groen valt ook binnen de opdracht en dit zal begin 2022 aangebracht worden.

Het gehele plan voorziet in gebakken straatbakstenen met natuurstenen accentuering van een centraal midden pleintje.

Voor de openbare verlichting werkt Hoornstra samen met TAST.

Fotogallerij