Drong

Projecten

Contractmanagement Frans Jacobsweg en Bloklandseweg

Projectgegevens

Omschrijving

De Frans Jacobsweg en de Bloklandsweg zijn twee buitenwegen in de gemeente Bunschoten waarvan de bestaande asfaltverharding aan vervanging toe was.
De gemeente heeft de intentie om te onderzoeken op welke wijze duurzaamheid en circulariteit kunnen bijdragen aan de reconstructies. Om hiervoor de markt uit te dagen wordt het werk aanbesteed conform de UAV-GC waarbij de inschrijvers d.m.v. de Dubotool (www.dubotool.nl) worden uitgedaagd een duurzame en circulaire oplossing aan te bieden.

 

Werkzaamheden

Drong verzorgt de UAV-GC contractstukken en werkt samen met Vroonhof Milieu Advies om Dubotool te integreren in de aanbesteding.
Daarnaast adviseert Drong welke basisgegevens en onderzoeken uitgevoerd moeten worden om inschrijvers gelijkwaardige uitgangspunten mee te geven.

Door op deze wijze aan te besteden geeft de opdrachtgever de markt veel vrijheid in het aanbieden van oplossingen die toch binnen de randvoorwaarden van de gemeente vallen.

Fotogallerij