Drong

Projecten

Civieltechnische projectleiding en directievoering Gemeente Lingewaard

Projectgegevens

Omschrijving

In 2009 is Barry Groenewoud door de toenmalig afdelingsmanager van de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Lingewaard benaderd met de vraag of hij tijdelijk ingehuurd kon worden om het vertrek van twee projectleiders op te vangen. Barry heeft hier een weekend over nagedacht waarin hij het besluit nam voor zichzelf te beginnen en de opdracht aan te nemen. Wat begon met een tijdelijkheid van enkele maanden is door tevredenheid van beide zijden uitgegroeid tot een lange periode van samenwerking met een raamovereenkomst ten grondslag.

Werkzaamheden

Inmiddels zijn onder leiding van Barry diverse projecten uitgevoerd, een selectie:

  • Rioolreconstructie en revitalisering bedrijventerrein Pannenhuis I te Huissen (ca. € 1.800.000,-)
  • Aanleg vrijliggende betonnen busbaan (ca.1 km) en herinrichting Nielant te Huissen (ca. € 3.500.000,-)
  • Rioolreconstructie (2.200 m) en herinrichting Kerkstraat – Molenstraat e.o. te Angeren (ca. € 2.200.000,-)
  • Rioolreconstructie en herinrichting Loostraat – Van Voorststraat te Huissen (ca. € 1.200.000,-)
  • Rioolreconstructie rondom dorpscentrum Gendt (ca. € 1.200.000,-)

Als projectleider en directievoerder is Barry verantwoordelijk voor:

  • Het verkrijgen van de benodigde budgetten en de budgetbewaking;
  • Interne communicatie en het betrekken van de belanghebbenden (o.a. burgerparticipatie)
  • De planning;
  • De kwaliteit van het proces en het werk;
  • Het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen;

De overdracht naar het Team Beheer en Onderhoud.