Drong

Projecten

BRM Holzenbosch – fase 1

Projectgegevens

Omschrijving

In Voorthuizen wordt de nieuwe woonwijk Holzenbosch gerealiseerd. Een nieuwbouwwijk welke ruim 325 woningen telt in verschillende typen en prijsklassen. Voor Gemeente Barneveld hebben wij de voorbereiding van het bouwrijp maken fase 1 uitgevoerd.

 

Werkzaamheden

Deze opdracht hebben wij verkregen middels een aanbesteding. Onze werkzaamheden bestonden o.a. uit:

  • Het technisch uitwerken van de stedenbouwkundige visie
  • Opstellen van het bestek
  • Constructieve berekeningen van de kleine kunstwerken waaronder stuwen, damwanden en beschoeiing
  • Advies over de fasering

Een bijzonder aspect van dit project is dat het regenwater oppervlakkig wordt afgevoerd/ geïnfiltreerd zonder het toepassen van een hemelwater riool.

Fotogallerij