Drong

Projecten

Bouwrijp maken bedrijventerrein de Flier

Projectgegevens

Omschrijving

Het plangebied Bedrijventerrein De Flier ligt ten zuiden van Nijkerk langs de A28, afslag Nijkerk Zuid/Vathorst. In het noorden grenst het bedrijventerrein aan het kleinere bedrijventerrein Arkerpoort en de woonwijk Corlaer. De zuidkant en de oostkant grenzen aan agrarisch gebied. Voor een deel ligt het gebied langs de A28 Amersfoort/Zwolle.

 

Werkzaamheden

Voor de gemeente Nijkerk heeft Drong het bouwrijp maken van het bedrijventerrein De Flier verzorgd. Onder de werkzaamheden behoorden voornamelijk het opstellen van bestek en tekeningen en het verzorgen van riool en bergingsberekeningen.

De uitdaging zat voornamelijk in de grootte van het project. Over een looptijd van 4 jaar is het bouwrijp maken van De Flier in verschillende fases voorbereid en uitgevoerd. Wat ook zeker interessant is, en overigens een cruciaal onderdeel van dit project is, zijn de dynamische rioolberekeningen. Omdat er op het terrein een voormalige vuilstort heeft gezeten zijn er ook saneringswerkzaamheden uitgevoerd.

Fotogallerij