Drong

Projecten

Bouwrijp maken bedrijventerrein Arkerpoort te Nijkerk

Projectgegevens

Omschrijving

Ten zuidwesten van Nijkerk, nabij de afslag Amersfoort Vathorst, ontwikkeld de gemeente Nijkerk een nieuw bedrijventerrein met een oppervlakte van ruim 12 ha. Drong heeft hiervoor de voorbereiding van het bouwrijp maken verzorgt.

Werkzaamheden

  • Uitvoeren quickscan Flora & Fauna;
  • Coördinatie aanleg prefab fietsbruggen;
  • Voorbereiding en aanvraag watervergunning;
  • Opstellen van het bestek en de tekeningen;
  • Begeleiding van de aanbesteding.

Fotogallerij