Drong

Projecten

Bouw- en woonrijp maken Vlasbekje Voorthuizen

Projectgegevens

Omschrijving

Aan de rand van Voorthuizen heeft de gemeente Barneveld het nieuwbouwplan Vlasbekje ontwikkeld. Dit plan vormt een onderdeel van de nieuwbouwwijk Blankensgoed en omvat ca. 30 woningen.

Werkzaamheden

Drong heeft voor zowel het bouwrijp maken als voor het woonrijp maken tot en met het aanbrengen en de nazorg van de groenvoorzieningen de besteksvoorbereiding verzorgd.

De Rubensstraat vormt de ontsluitingsweg van de wijk Blankensgoed en gaat over in de provinciale weg N303. De Rubensstraat bleek toe te zijn aan groot onderhoud. Drong heeft de werkzaamheden t.b.v. het groot onderhoud verwerkt in het RAW bestek waarbij tevens rekening is gehouden met de toekomstige aansluiting op de rondweg Voorthuizen.

Daarnaast heeft Drong in overleg met de gemeente en de hulpdiensten gekeken naar mogelijke EMVI criteria. Na een uitgebreide inventarisatie, bleek er maar één mogelijkheid te zijn om te voldoen aan de eisen van hulpdiensten en te blijven voorzien in de ontsluiting van Voorthuizen. Daardoor bleek gunning op EMVI niet voldoende proportioneel en is besloten om aan te besteden op het gunningscriterium ‘laagste prijs’. Daarmee zijn de nodige eisen en werkzaamheden m.b.t. bereikbaarheid opgenomen in het RAW bestek.

Fotogallerij